Спаска Митрова и Райна Манджукова

Граждани от САЩ в подкрепа на Спаска Митрова

На 10 февруари т.г. редакторите на www.EuroChicago.com се срещнаха с инициативен комитет от български граждани живеещи в САЩ. Нашите сънародници, представители на най-различни професии, заявиха, че не могат да останат безучастни по случващото се в Македония с българката Спаска Митрова, която независимо от решението на съда, продължава да е разделена от невръстната си дъщеря.

Съдът в Гевгели (Македония) назначи психиатрична експертиза на Спаска Митрова. Това решение ни припомни методите в някогашния Съветски съюз, където често неудобните на властта бяха обявявани за невменяеми.

Създава се опасност българската гражданка да бъде обявена за психически неуравновесена и детето ѝ да бъде окончателно дадено на бащата. Спаска не е виждала дъщеричката си от месеци, въпреки че има спечелено дело за това на първа инстанция.

Явно след като властите на съседната на България държава, хвърлиха Митрова в затвора по скалъпено обвинение и попречиха малката Сузана да вижда майка си, сега се опитват да отнемат детето окончателно. Решението на съда буди недоумение, защото прилича на опит за узаконяване на психическата репресия срещу Спаска – след като с действията си македонските администратори положиха всички усилия да разбият психиката на младата жена. Нека припомним, че вече двама от адвокатите й бяха принудени от властите да се откажат от делото.

Bългарският интернет портал www.Eurochicago.com подписa открито писмо към ръководителите на Република Македония за незабавно връщане на 3-годишната Сузана на нейната майка:

До г-н Георге Иванов

Президент на Република Македония

До г-н Никола Груевски,

Министър-председател

До г-н Антонио Милошовски,

Министър на външните работи

Уважаеми г-н Президент,

Ние, представителите на електронни и печатни медии на българската диаспора по света, сме сериозно обезпокоени от съдбата на нашата сънародничка г-жа Спаска Митрова и нейната тригодишна дъщеря. Отноношението на македонските власти към г-жа Митрова е в разрез с писаните и неписани правила на хуманизма и християнските ценности. Българите по света възприемат отношението към г-жа Митрова и нейната дъщеря като акт, противоречащ на приятелските отношения на хората от двете ни страни.

Г-н Президент,

От името на нашите читатели Ви призоваваме за съдействие малката Сузана да бъде незабавно върната при своята майка. Смятаме да запознаем с развитието на случая медиите, компетентните институции и правозащитни организации в съответните страни в Европа и Америка. Изразяваме нашата убеденост, че г-жа Митрова ще получи дължимото извинение и компесации.

С уважение,

(По-късно ще бъде приложен списък с имената на подписалите журналисти и медии)


To:

Mr. George Ivanov

President of the Republic of Macedonia

Mr. Nikola Gruevski,

Prime Minister

Mr. Antonio Miloshovski,

Minister of Foreign Affairs

Dear Mr. President,

We, the representatives of electronic and print media of the Bulgarian Diaspora around the world, are seriously concerned about the fate of our countrywoman Mrs. Spaska Mitrova and her three-year-old daughter. The way that the Macedonian authorities are treating Mrs. Mitrova is inconsistent with and in violation of the written and unwritten rules of humanity and Christian values. Bulgarians around the world perceive the treatment of Mrs. Mitrova and her daughter as an act contrary to the friendship between the people of our two countries.

Mr. President,

On behalf of our readers, we would like to request your assistance for the immediate return of little Susanna back to her mother. We intend to inform appropriate media, authorities and human rights organizations both in Europe and America. It is our deep conviction that Mrs.Mitrova should receive her due apology and compensation.

Sincerely,

(Later we will add a list of journalists and media)


Г-ну Георге Иванову,

Президенту Республики Македония

Г-ну Никола Груевски,

Председателю Совета министров

Г-ну Антонио Милошевски,

Министру иностранных дел

Уважаемый господин Президент,

Мы, представители электронных и печатных средств массовой информации болгарской диаспоры в мире, серьезно обеспокоены судьбой нашей гражданки госпожи Спаски Митровой и ее трехлетней дочери. Отношение македонских властей к г-же Митровой полностью нарушает все писанные и неписанные правила гуманизма и христианских ценностей. Болгары во всем мире воспринимают отношение к г-же Митровой и ее дочери как акт, противоречащий дружеским отношениям народов наших двух стран.

Господин Президент,

От имени наших читателей призываем Вас посодействовать тому, чтобы маленькая Сузана была немедленно возвращена своей матери. Считаем необходимым познакомить с тем, что произошло, средства массовой информации, компетентные органы, учреждения и правозащитные организации в соответствующих странах Европы и Америки. Выражаем наше убеждение, что г-жа Митрова получит необходимые извинения и компенсации.

С уважением,

(Позже будет приложен список имен подписавшихся журналистов и перечень названий средств массовой информации).

 


Източник: EuroChikago

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.