ЕвропаРС Македония

Доклад на Европейската Комисия за бЮР Македония 2016-а

Беше публикуван доклада за 2016-а на Европейската Комисия за състоянието на бивша Югославска Република Македония. Положението не изглежда добре.

Политика

В страната продължава най-сериозната политическа криза от 2001-а насам. Демокрацията и върховенството на закона са в трагично състояние поради държавната и партийна намеса в институциите и ключови области на обществото. Има дълбоко разделение в политическата култура и няма капацитет за компромиси. На 20-и Юли и 31-и Август лидерите на четирите основни политически партии постигнаха сделка за прилагане на съглашението от Пржино, включително задаването на 11-и Декември 2016-а като дата за ранни парламентарни избори и подкрепа на работата на Специален Прокурор. Повториха и ангажимента си за „Спешни Приоритети за Реформи“.

Междуетническата ситуация остава деликатна. Спазването на Охридското Споразумение (което прекрати конфликта от 2001-а и зададе рамка за междуетническите отношения) трябва да се довърши по прозрачен и взаимен начин.

Гражданското общество изигра важна роля в подкрепата на демократичните процеси като коригиращ и балансиращ фактор. В същото време гражданските организации продължават да изразяват притеснения за влошаване на климата и ограничена чуваемост и диалог от стана на правителството. Както и публични атаки от политици и проправитествени медии.

Страната не е много напреднала с реформата на публичната администрация. Има някакъв, но доста ограничен прогрес през последната година. Започнало е прилагане на законовата рамка за управление на човешките ресурси. Не е достатъчен напредъка по въвеждане на предишните препоръки на Комисията. Вместо да бъдат прекратени, временните договори продължават да бъдат трансформирани в постоянни без конкурс и конкуренция. Слабата отчетност, използването на обществения сектор като политически инструмент, обвиненията в притискане на обществени служители и политизацията на администрацията продължават да са проблем в изборната година. Тепърва се подготвя стратегия за реформа на публичната администрация през 2017-2022-а. Липсата на политическа воля за извършване на необходимите реформи в управлението на обществените финанси доведе до значително намаляване на финансовата помощ от ЕС през 2016-а.

Правораздавателната система

има известен напредък. Ситуацията обаче се влошава от 2014-а насам и постиженията от предишните реформи биват саботирани от политическа намеса в съдебната система. Управляващите не показват необходимата политическа воля борба с проблемите, посочени в „Спешни Приоритети за Реформи“. Пречките пред нововъведения Специален Прокурор показват нуждата от борба със зависимостите на съда и селективно правораздаване.

Има известен напредък и в подготовката на борбата с корупцията. Корупцията си остава водеща в много места и продължава да е сериозен проблем. Правовата и институционна рамка е готова, но спазването се спъва от структурни недостатъци на Държавната Комисия за Превенция на Корупцията, а политическата намеса в работата и́ минимализира ефекта от усилията в миналото. Все още има нужда от установяване на убедителен опит, особено в случаи на корупция на високо ниво. Има известен напредък в подготовката за борбата с организираната престъпност. Правовата рамка е общо взето синхронизирана с европейските стандарти и са разработени стратегии. Има нужда да бъдат доразвити възможностите на правораздаването да разследва финансови престъпления и да конфискува.

По отношение на човешките права, правовата и институцонна рамка е предимно синхронизирана с европейските стандарти. На практика са необходими още усилия за осигуряване спазването на човешките права при уязвими групи, включително бежанци и емигранти. Продължава липсата на политическа воля и адекватни ресурси за съблюдаване спазването и независими и ефективни институции. Най-маргиналните категории на населението все още нямат пълна защита. Свободата на словото и ситуацията в медиите остават затруднени от политическия климат.

По отношение на регионалното сътрудничество, страната продължава да поддържа добри взаимоотношения с другите страни кандидати и активно участва в местните инициативи. Предприети са стъпки за подобряване на междусъседските взаимоотношения, включително чрез скорошен напредък за въвеждане на изграждащи доверие стъпки с Гърция. „Проблемът с името“ се нуждае от спешно разрешаване.

Страната продължава да е засегната от миграционната криза, която тежи на миграционната и убежищна система. Продължава сътрудничеството със съседните страни и прави усилия да осигури подслон и хуманитарни условия с помощ от ЕС и други държави. Страната трябва да продължи усилията си за осигуряване на ефективно наблюдение на бежанците и мигрантите и да осигури адекватна защита. Също така трябва да продължи усилията си за намаляване броя на неотговорените молби за убежище подадени в страни-членки на ЕС.

Икономически критерии

Бивша Югославска Република Македония има добра подготовка за развиване на функционираща пазарна икономика. Като цяло има прогрес към функцонираща пазарна икономика по врем на периода на доклада. Запазена е макроикономическата стабилност и през 2015-а е засилена макроикономическата среда. Това е подкрепено от големи инфраструктурни разходи и директни чужди инвестиции, въпреки че се наблюдават признаци на отслабване през първата четвърт на 2016-а. Безработицата е намаляла, въпреки че остава висока (особено младежката). Остават някои слабости като ниската конкурентоспособност на частния сектор, затруднен от слабо спазване на договорите, голям сив сектор и труден достъп до финансиране. Управлението на публичните финанси не е подобрено и обществената задлъжнялост нараства.

Икономиката има средно ниво на готовност да се справя с конкурентен натиск и пазарни сили в Съюза. Има известен напредък в насърчаването на иновации и чужди инвестиции. Дигитализацията напредва бързо. Икономиката обаче е зле диверсифицирана и индустрията произвежда предимно продукти с ниска добавена стойност. Продължава да страда от слабости в образователната система, ниска иновативност и значителни нужди от инвестиции, включително в обществена инфраструктура, което я прави по-малко конкурентна.

ЕС легализация

По отношение на задълженията за членство, страната в повечето области е средно подготвена. Включително в областите на конкурентоспособността, транспорта и енергетиката. Необходими са още усилия, особено в области където страната в начални фази на подготовка като свободата на движение на работници. Трябва повече фокус в административния капацитет и ефективното изпълнение.


Свали в PDF

Свалете целия доклад в PDF

Източник
Европейската Комисия

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button