БългарияНовини

Парламенентът прие декларация за започване на преговори на С Македония и Албания с ЕС

След двучасови дебати парламентът одобри декларация за започване на преговори по приемане на Северна Македония и Албания в Европейския Съюз

Според приетата декларация за започване на преговори, България запазва подкрепата си за поставяне на началото на процеса по присъединяване на Северна Македония и Албания, като ще следи дали се изпълнява Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония.

Народното Събрание призовава официалните представители на съседката ни да прилагат ефективно, без забавяне и на добра воля Договора от 2017.

Беше одобрено предложението на „Обединени патриоти“ да се призоват властите в Северна Македония да съдействат за възстановяването и опазването на българските военни паметници и гробища на македонска територия.

НС призовава да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните не само по времето на югославския тоталитарен режим, а за целия период на политически преследвания срещу хората с българско съзнание в Македония.

Парламентът ще следи също и прилагането на Закона за малцинствата в Албания. От НС настояват албанските власти да гарантират правото на българското национално малцинство да изучава книжовния български език като майчин и да проведат преброяването на населението.

Познавайки С. Македония декларацията звучи не особено реалистично. Тя обаче показва ясно очакванията ни. Вероятно в случая на С Македония ще сме свидетели на дълго игнориране. Дава об

Ако търсите краен резултат при самото подписване на Договора със Северна Македония, бъркате. Такъв няма да видите, защото наслоенията са много големи и вероятно ще бъдат необходими десетилетия, за да постигнем дори част от това, което искаме. В момента има геополитически прозорец, от който можем да се възползваме и да разрушим границата между България и Македония.

Тома Биков, ГЕРБ
ДЕКЛАРАЦИЯ
на Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания
Като изтъква ключовото значение, което Република България придава на добросъседските отношения с Република Северна Македония и Република Албания;
Като припомня обусловената подкрепа за двете страни за европейската и евроатлантическата интеграция, включително по време на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;
Като изразява подкрепа за едновременно започване на предприсъединителните преговори на Европейския съюз с Република Северна Македония и Република Албания, основавайки се на принципа на индивидуалните усилия за изпълнение на критериите от Копенхаген и условностите на Процеса за стабилизиране и асоцииране, включително на добросъседските отношения, които имат хоризонтално значение за Република България;
Като отчита тясното сътрудничество и очакваното развитие на още по-силни съюзнически връзки в рамките на НАТО;
Като изразява очакване за засилване на икономическото сътрудничество и ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти и за подобряване на свързаността на страните от нашия регион;
Като подчертава, че започването на преговори не следва да се интерпретира като гаранция за членство в Европейския съюз, а като стимул за ускоряване на реформите, укрепване на върховенството на закона и поддържане на добросъседски отношения;
Като се противопоставя по категоричен начин на евентуална европейска легитимация на идеология от миналото с подчертано антибългарски характер, потискаща правата на българските граждани и на такива с българско самосъзнание и противоречаща на съвременните европейски ценности;
Като отбелязва, че пренаписването и присвояването след 1944 г. на историята на част от българския народ е сред стълбовете на антибългарската идеологическа конструкция на югославския тоталитаризъм;
Като ясно заявява, че подкрепата на Народното събрание за европейска интеграция няма да бъде за сметка на изопачаване на исторически събития, документи и артефакти, както и на ролята и възгледите на личности от българската история,
ПРИЗОВАВА:
1. Официалните представители на Република Северна Македония:
– да прилагат ефективно, без забавяне и на добра воля Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г.;
– да се придържат стриктно към чл. 8 от Договора, а именно към „обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития“;
– да се въздържат от действия, които се свързват с опити за подкрепа и насърчаване на претенции за признаване на т.нар. „македонско малцинство“ в България, включително в международни организации като Съвета на Европа и многостранни формати;
– да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните заради българското им самосъзнание;
– да се придържат стриктно към установената и ратифицирана от парламентите на двете страни клауза по отношение на официалния език на Република Северна Македония;
– да прилагат изцяло договореностите, постигнати в рамките на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като същите бъдат отразени в учебните програми и материали в най-кратки срокове;
– да се прекрати всякаква форма на „говор на омраза“ по отношение на България и на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание, включително в медии, надписи на паметници, паметни плочи и др.;
– да съдействат за издирването, възстановяването и опазването на българските военни паметници и гробища на територията на Република Северна Македония в духа на европейските ценности.
2. Официалните представители на Република Албания:
– да приемат своевременно вторичното законодателство относно прилагането на Закона за малцинствата;
– да гарантират в максимална степен правото на българското национално малцинство да изучава, без поставяне на административни пречки, книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като Голо Бърдо, Гора, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан, Поградец, и навсякъде другаде на територията на Република Албания, където те живеят понастоящем;
– да проведат преброяването на населението съгласно най-високите европейски стандарти.
Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България призовава настоящото и всяко следващо правителство и всички български институции да следят стриктно за изпълнението на условията от настоящата декларация по време на преговорния процес с Република Северна Македония и Република Албания.
На тази основа и при тези условия Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България подкрепя започването на предприсъединителните преговори на Европейския съюз с Република Северна Македония и Република Албания. В тази връзка Народното събрание подкрепя приетата от Министерския съвет на 9 октомври 2019 г. Рамкова позиция.
Декларацията е приета от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2019 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button