Позволиха регистрацията на „РАДКО“

При заседанието си на 17.06.2011, върховният съд на БЮР Македония е рaзгледал молбата на българското сдружение „Радко“ от град Охрид за пререгистрация. Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд… Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Започва нов процес срещу Спаска Митрова…

Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд

Сдружението на Българите в Бивша Югославска Република Македония Радко подаде жалба до административния съд там в протест на отказа за регистрация на сдружението в Централния Регистър от 31.08.2009г. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ…

„Радко“ падна кај Централен регистар

Здружението на Бугари во Македонија „Радко“ не доби дозвола за регистрација од Централен регистар. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ… Дипломатическият натиск трябва да продължи…