Позволиха регистрацията на Радко

След 16-годишна борба, Централният Съд на бЮР Македония призна правото на легитимност на про-българската Асоциация Радко. Ескалация на глупостта в Скопие Отново счупиха плочата на Мара Бунева Деантиквизация

Позволиха регистрацията на „РАДКО“

При заседанието си на 17.06.2011, върховният съд на БЮР Македония е рaзгледал молбата на българското сдружение „Радко“ от град Охрид за пререгистрация. Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд… Спаска спечели делото за детето си Бавят съдебни поръчки по делото за „Илинден”…

Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд

Сдружението на Българите в Бивша Югославска Република Македония Радко подаде жалба до административния съд там в протест на отказа за регистрация на сдружението в Централния Регистър от 31.08.2009г. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Започва нов процес срещу Спаска Митрова…

„Радко“ падна кај Централен регистар

Здружението на Бугари во Македонија „Радко“ не доби дозвола за регистрација од Централен регистар. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ… Позволиха регистрацията на Радко