Позволиха регистрацията на Радко

След 16-годишна борба, Централният Съд на бЮР Македония призна правото на легитимност на про-българската Асоциация Радко. Ескалация на глупостта в Скопие Деантиквизация Отказаха се от изборите във Вардарска Македония…

Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ

Асоциация Радко призова с декларация българите в БЮР Македония за пълен бойкот на предстоящите извънредни парламентарни избори. БККС откри офис в Струмица БКК – Скопие с предложение за реалистична нова енциклопедия… БКК – Скопие с позиция за енциклопедията на МАНУ…

Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд

Сдружението на Българите в Бивша Югославска Република Македония Радко подаде жалба до административния съд там в протест на отказа за регистрация на сдружението в Централния Регистър от 31.08.2009г. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Позволиха регистрацията на Радко

„Радко“ падна кај Централен регистар

Здружението на Бугари во Македонија „Радко“ не доби дозвола за регистрација од Централен регистар. Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ… Дипломатическият натиск трябва да продължи… Позволиха регистрацията на Радко