Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд

Сдружението на Българите в Бивша Югославска Република Македония Радко подаде жалба до административния съд там в протест на отказа за регистрация на сдружението в Централния Регистър от 31.08.2009г. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Позволиха регистрацията на Радко

„Радко“ падна кај Централен регистар

Здружението на Бугари во Македонија „Радко“ не доби дозвола за регистрација од Централен регистар. Позволиха регистрацията на „РАДКО“ Асоциация Радко за бойкот на изборите в БЮРМ… Дипломатическият натиск трябва да продължи…