Консулство в Тераклия

Президентът Росен Плевналиев се срещна с българите в Молдова, със сегашния и бъдещия молдовски президент и съобщи че ще бъде открито консулство в Тераклия. Есть контакт 2014 Тараклийският Университет може да стане филиал на университет в Българ… Юрий Граматик поздравява с Денят на бесарабските българи…