Български лекари бяха арестувани в Босилеград

Трима български лекари са били арестувани вчера в Босилеград при опит да помагат на сънародниците ни в Западните Покрайнини. Иван Николов от Босилеград получи награда от Европейския Парламент… Медиа на български в Сърбия Кмета на Босилеград прибра паметната плоча на избитите българи….