Прекратиха преброяването в БЮР Македония

В последните години, и особено по време и след случая със Спаска Митрова, българската общественост и дипломация категорично доказаха че вече няма да се допуска малтретиране поради българско самосъзнание. … и спряха да се провеждат преброявания на населението в БЮРМ.

Подадени са 37606 заявления за гласуване в чужбина

В българските дипломатически и консулски представителства са подадени 37606 заявления от български граждани за гласуване в 57 държави по света. Най-голям брой те са в Турция –23 601, Испания – 2 799 и САЩ – 2 434.

Волжските българи искат представителство на Република България в Казан

Рустам Фанисович Набиев, доцент по право, от Българската организация в Казан обясни желанието на волжските българи Република България да има свое представителство в Казан (Волжска България) в интервю пред агенция „Фокус”.