България

Проект на Закон за Българите и Българските Общности Извън Република България

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за Нормативните Актове, се обсъжда проект на Закон за Българите и Българските Общности Извън Република България.

Проектозакона можете да видите тук


Мотиви
към проект на Закон за българите и българските общности извън Република България

Основната цел на предлагания законопроект е да се актуализира нормативната уредба по въпросите за българите и българските общности извън Република България.
Промените, които се предлагат със законопроекта, са:

 1. Поставят се ясни рамки на регулиране на обществените отношения нужди структурите на централните и местни държавни органи от една страна и българите, българските общности и организационните им структури от друга страна;
 2. Въвежда се принципът на съгласуваност на политиките, провеждани към общностите зад граница в областта на защита на основните права и свободи и образователната и културната политика;
 3. Предвижда се държавата да насърчава взаимодействието между всички държавни органи и неправителствения сектор чрез надграждане на инструменти за общи действия;
 4. Стимулира се участието на специализираните държавни органи в осъществяването на конкретни дейности за популяризирането на българския език, наука и изкуство, както и за получаване на образование в българските висши училища;
 5. Укрепва се взаимодействието между самите организационни структури и държавата като цяло;
 6. Разписани са специализирани органи за провеждане на държавната политика с достатъчно широки правомощия – министър и Държавната агенция за българите в чужбина;
 7. За първи път се дава възможност за участие в обществено-политическия живот на българската държава чрез създаването на Национално представителство на българите и българските общности извън Република България;

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 • Предложеният проект е ориентиран към специализираните органи за провеждане на политиката към българите и българските общности извън Република България;
 • Министърът е едноличен орган и част от Министерския съвет на Република България, а Държавната агенция за българите в чужбина е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерски съвет;
 • Необходимите средства за осъществяване на конкретните дейности се предвиждат и ще бъдат планирани в бюджета на съответните разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г.

Очаквани резултати: С приемането на нов Закон за българите и българските общности извън Република България се очаква да се осъществят конкретните политики към съответните общности съобразно съвременните тенденции за развитие на международното право в областта на човешките права, двустранните и многостранните договори, по които Република България е страна и законодателството на приемните държави. В проекта за предвидени специализирани органи, на които са дадени кръг от правомощия с цел улесняване координацията на провежданата държавна политика, в това число – защита правата на сънародниците ни, предоставяне възможности за обучение по български език, получаване на образование съобразно българските общообразователни изисквания, както и активно участие в културния и политически живот на Република България.

Индикатори за измерване на постигнатите крайни резултати (стойностни и натурални):

 • Брой дружества, вписани в регистъра на Държавната агенция за българите в чужбина;
 • Брой организационни структури, ползващи помещения в дипломатически и/или консулски представителства за осъществяване на дейността си;
 • Брой на организационните структури, диференцирани по вид на дейността си – училищна, културна, религиозна, съобразно сравнителни статистически данни;
 • Брой на представителите по организационни структури, участващи в Национално представителство на българите и българските общности извън Република България.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Изготвеният законопроект не противоречи на европейското законодателство и не се издава в изпълнение на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени с Европейските общности. Той е релевантен на политиките на държавите от Европейския съюз в областта на защита на правата на диаспорите зад граница.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button