Свят

За тритомника „ Американската Православна Църква на българите ”

Рецензия и призив за помощ за превода, издаването и разпространението на този ценен научен труд.

Георги Младенов: За тритомника „Американската Православна Църква на българите” от Д- р Георги Генов –н.с. І ст. в БАН и главен редактор на „Исторически архив”, орган на Съюза на Учените в България.

  Издирването на материали за посочения в заглавието тритомник бе започнато от д-р Г.Генов през далечната 1990 г., когато той пристигна при нас в Америка.

Първоначално започна специализацията си в „Браун унивърсити” – Провиданс, Род Айлънд.По-късно беше там гостуващ лектор по Македонския въпрос.

След това постъпи на работа в ЦК на МПО – Форт Уейн, Индиана.Под негово ръководство (лист по лист, архивни единици и фондове) бе обработен почти целия архив на Македонските Патриотически Организации, който е огромен и работата по него продължава до ден-днешен…

Натрупаните знания Г.Г. претвори в няколко чудесни монографии.Тук ще споменем някои от тях : „Американският принос за възраждането на Българщината с особен оглед към личността на Илайас Ригс”, „Беломорска Македония “ и др. Те бяха издадени от „Веритас ет пневма пъблишърс”, Ню-Йорк – Торонто.

Първите публикации по темата „Американската Православна Църква на българите” се появиха в нашата емигрантска преса, а след специализацията си в САЩ и Канада ( 1990-1991 г.) той се завърна в България, където работи в БАН и публикува началните две глави от тритомника през 1997 и 1998 г., когато покойният проф.Методий Петров ( Мир на праха му !) заедно с д-р Генов започнаха да издават „Исторически архив”.

През цялото си пребиваване в Америка, аз и отец Георги Недялков (от черквата „Св.Никола” във Форт Уейн) го напътствахме и возехме с автомобилите си до онези емигрантски центрове, в които има български черкви.Така той успя да обходи почти всички щати от Североизтока и централна Америка , както и четирите черкви в Торонто, който е българска колония с огромна численост – около 65 000 българомакедонци и има най-много наши православни черкви зад Океана.
Така се родиха трите тома, които предлагаме на вашето внимание: част първа съдържа 347 стр.;част втора – от 348 до 587 стр. и част трета – от 588 до 927 стр. Цената – общо на трите е 44,90 лв, или 22,90 Евро.

В тритомната монография е описана историята на черковните общини, които са 50 на брой; на свещениците и на всички спомагателни институции, които се развиват около тях (черковни домове, училища, хорове, драмсъстави и пр.). Авторът педантично описва всяка една черква какво е създала, отдавайки значимо място на изявените народни будители, изградили се около тях („тръстиите”, както ги наричаме тук в Торонто и в цяла Америка).

Авторът не пропуска да отбележи и обществено-политическия живот, който кипи около черквите и особено последователно проследява ролята на македонската емиграция и създадените от нея Македонски Патриотически организации. Впечатлява фактът, че д-р Генов доказва, че почти на всякъде черквите са създадени от македонските българи, с две изключения – тези в гр.Толидо (превърнал се в седалище на Българския диоцез към Американската Православна Църква) и в гр. Батъл криг, където преобладават българите от „горна България” , което ще рече – от останалите в днешна България области.

Изключително важен е фактът, че българските свещеници служат и като дипломатическо „оръжие” в ръцете на българското Външно министерство и в началото хора като отец Теофилакт (несъмнено най-известната личност сред тях) получават нструкции дори от Министерство на отбраната…

Авторът не е пропуснал да отбележи и многозначителния факт, че именно нашето американско духовенство е вдъхновител на постоянна борба срещу сръбската и гръцката пропаганда, която е протягала ръце към българските черкви като бастион на нацията ни. Тази борба – отбелязва авторът – се води постоянно в тясно взаимодействие с Македонските Патриотически Органицации (МПО),

Които осъществяват връзка с американската политическа класа и изготвят заедно със свещениците стотици меморандуми, оплаквания и петиции, както до ръководните фактори в Америка, Канада и Австралия, така и до международни организации като ООН, Лигата за правата на човека; до Великите сили и пр.Множество от тези документи се съставят първоначално главно на организираните по инициатива на свещениците конгреси и конференции; по-късно:от съвместни конгреси на цялата емиграция, а след създаването на МПО (1922г.) форуми с участието на нейни лидери и на Българската Църковна Мисия,прерастнала в Епархия.

Голям плюс за книгата е, че авторът в уводния том разглежда зараждането на цялостоното американско православие след 1794 г.

Така книгата става интересна не само за всеки български емигрант,но и за всички американски православни, които към днешна дата са над 6 милиона и половина (т.е. колкото в самата България).

Тук е мястото дебело да подчертаем, че всичко това превръща тритомника в абсолютно конвертируема книга, която ще се чете в цяла Америка, но и в България и Македония. Особенно – ако се преведе на английски език, защото българската емиграция от по-новото поколение е главно английско говоряща.

Ето защо, ще се обърнем с един апел към всички родолюбци: подкрепете издаването на този труд на алнглийски и преиздаването му, защото само от март до сега са поръчани от САЩ,Канада и Австралия над 700 екземпляра. Казваме това, защото БАН и „Исторически архив” – орган на Съюза учените в България не разполагат с неоходимите средства.

Накрая, смятам за уместно да благодаря от мое име и от името на автора на всички, които спомогнаха за неговото създаване : Централният Държавен Архив ( ЦДА ) на Република България, ЦИАИ при Българската патриаршия, Архива на Института за история при БАН, Архива на МПО, архива на „Браун унивърсити“, на този в Харвард (гр. Кембридж, Масачузетс); на библиотеките в Чикаго, Торонто, Форт Уейн, Индиана; на десетките български свещеници, работещи Богоугодно на Новия континент и на всички други, които поради ограниченията на една такава рецензия ,заслужават това…

Главното място, където можете да намерите тритомника със сигурност е на адрес:

Музей „Класика“ – 32, Юрий Венелин, София – 1132, България, Европейски съюз.

Тел. ( 02 ) 988-24-72 и GSM : 0876 – 44-76-87 Александър Стайков

Д-р Георги Младенов

17 септември 2010 г.

Торонто

Източник
Македоно - Български Преглед Вардар

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button