Българският беше отменен като регионален език в Украйна

Българският беше отменен като регионален език в Украйна след народният бунт и падането на правителството на Янукович и отмяна на закона, разрешаващ регионални езици. Гаранции за българите и българският език в Украйна… Пращаме хуманитарна помощ в Донбас Външният министър Даниел Митов в Украйна…

Проект на Закон за Българите и Българските Общности Извън Република България

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за Нормативните Актове, се обсъжда проект на Закон за Българите и Българските Общности Извън Република България. Парламентът прие закона за електронното гласуване… Президентът наложи вето на промените в гласуването от чужбина… До 35 изборни секции в страна

Позволиха регистрацията на „РАДКО“

При заседанието си на 17.06.2011, върховният съд на БЮР Македония е рaзгледал молбата на българското сдружение „Радко“ от град Охрид за пререгистрация. Сдружение Радко подаде жалба дo Административния Съд… Започна кампания в защита на осъден в Македония българин… Бавят съдебни поръчки по делото за „Илинден”…