Свят

Училищата в чужбина вече ще могат да преподават и онлайн

Министърът на образованието Красимир Вълчев е внесъл проект за ново постановление на Министерски Съвет, позволяващо онлайн обучението.

Онлайн обучението до сега не беше предвидено в разпоредбите. Предвижда се обучение по роден език и литература, история и география да се организира при най-малко 20 деца в предучилищна възраст и/или ученици в училището. Долният праг сега е 10 деца.

Електронно обучение с частично присъствени часове ще може да се провежда, ако учениците нямат възможност да посещават всички часове. Включително учениците със специални образователни потребности. Същата възможност ще имат учениците, които искат да вземат два класа да една учебна година.

Обучението може да е изцяло онлайн, ако:

  • няма българско училище в радиус от 200 километра;
  • за учениците (включително тези, със специални потребности) е невъзможно да пътуват до училището;
  • желаещия да се обучава е доста по-възрастен от обичайното.

За включване в електронно обучение ще е необходимо подаване на заявления от кандидатите не по-късно от 15 дни преди началото на учебната година. Ще е нужно одобрение на обучаващата организация и ръководителя на училището.

Освен да обучават, неделните училища в чужбина ще могат да подготвят кандидат-студенти за прием в български висши училища с изпити по литература, история и география, както и да извършват „допълнителни училищни дейности, които подпомагат обучението и са свързани със съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции“.

След края на обучението си учениците ще получават удостоверение. Ако решат да продължат обучението си в България, няма да полагат приравнителни изпити по български, история и география на България, с изключение на учениците, на които е признат завършен период от обучение в VІІ клас или за VІІ клас, които ще полагат приравнителен изпит по български и литература за първия срок на VІІ клас или за VІІ клас.

Както и досега, към тези училища ще има родителски съвети. Те ще осъществяват мониторинг върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.

Неделните училища ще бъдат финансирани от държавния бюджет чрез бюджета на МОН.

Сумата ще се определя на базата на: норматив за постоянни разходи; нормативи на дете/ученик/ за провеждане на присъствена форма или електронно обучение, умножен по броя на децата/учениците в училището в съответния вид обучение за текущата учебна година; норматив за кандидат-студент за провеждане на обучение, умножен по броя на кандидат-студентите в българското неделно училище за съответната учебна година.

Размерите на нормативите и добавката ще определя министърът на образованието със заповед за всяка учебна година. Размерите на нормативите и на добавката могат да се диференцират в зависимост от ценовото равнище в различните страни и/или цената на живота в отделни градове. Парите ще се използват за заплати, осигуровки, издръжка и оборудване на помещенията.

Организациите, които могат да създават неделни училища, са: организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност; дипломатическите представителства на Република България в чужбина; български православни църковни общини; Славянобългарския манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ – Атон, Гърция.

Източник
OFFNews

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button