Бесарабия

Посещение на председателя на ДАБЧ в Украйна

Председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов и главен експерт Валерий Радолов посетиха Украйна по повод деня на бесарабските българи.

В отговор на изпратени покани от президента на Асоциацията на българите в Украйна г-н Антон Киссе и от президента на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна” г-н Юрий Граматик за отбелязване Деня на бесарабските българи – 29 октомври в Украйна, в дните между 27 октомври и 1 ноември беше осъществено посещение на председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов и главен експерт Валерий Радолов, който отговаря в агенцията за взаимодействието със сдруженията на българите в Украйна, до градовете Измаил, Болград и Арциз, Одеска област. В рамките на командировката бяха проведени срещи с ръководствата на водещите организации на българите в Украйна, обсъдени бяха текущи въпроси, свързани със състоянието и развитието на българските дружества в Одеска област – регион с много значимо присъствие на бесарабските българи там.

Сбирка

На 28 октомври председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов се е срещнал с ръководството и преподавателския колектив на Детската художествена школа в гр. Измаил с директор г-жа Евгения Иванова. Запознали са се с дейността на училището творбите на децата, обучаващи се там. Учениците на ДХШ в гр. Измаил повече от 10 години активно участват в международния конкурс на ДАБЧ за детска рисунка „България в моите мечти” и техни творби многократно са награждавани.

Ръководството и преподавателите са благодарили за високата оценка на техния труд, дадена от страна на ДАБЧ – удостояване с паметния медал „Иван Вазов”. Потвърдили са намеренията си и занапред да сътрудничат с агенцията. Информирали са председателя за нарастващия интерес от страна на децата, завършващи ДХШ, за продължаване на обучението им в висши художествени училища в България.

посещение

Също на 28 октомври председателят на ДАБЧ е посетил с. Городное, Болградски район. Участвал е в честванията на 170-та годишнина от създаването на Городненското Общообразователно Училище. Образователната структура е основана през 1841 г. от българи-преселници. Както свидетелстват редица исторически документи, училището е уникално, заради отношението към българската култура и език, заради изповядваните непоколебим дух и ученолюбивост от децата. Много от възпитаниците стават кандидати и доктори на науките, доценти и професори; измежду тях са академик Петър Недов и проф. Николай Червенков.

представление

Педагогическият състав и учениците на училището са изнесли театрално представление и празничен концерт по случай юбилея. Изразили са благодарност на Асоциацията на Българите в Украйна и нейния президент г-н Антон Киссе за съдействието, оказвано им за провеждането на тържеството.

Росен Иванов с ученици в Бесарабия

На празника са присъствали и Извънредният и пълномощен Посланик на Република България в Украйна г-н Димитър Владимиров, Генералният Консул на Република България в гр. Одеса г-н Стоян Горчивкин, зам.председателят на Съюза на Тракийските Дружества г-н Милен Люцканов, заместник-председателят на Болградския районен съвет г-жа Анна Мунтянова, заместник-председателят на Болградската районна държавна администрация г-жа Юлия Димитрова, много директори на училища от Болградски, Измаилски, Арцизски, Тарутински и други райони на Одеска област. В своето приветствено слово председателят на Държавната агенция за българите в чужбина г-н Росен Иванов е дал висока оценка на работата на Городненското училище, което е сред образователните цетрове, които най-много допринасят за изучаването на българския език и култура в Украйна. Впоследствие е връчил на директорката на училището г-жа Мария Пинти паметния медал на ДАБЧ „Иван Вазов”.

На 29 октомври председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов е пристигнал в гр. Арциз, за да участва в честванията на Деня на Бесарабските Българи. Празненствата са били организирани от Асоциацията на Българите в Украйна (АБУ) – най-голямото обединение на дружества на българите в Украйна, включващо над 100 сдружения и местни първични организации на българи от Одеска, Запорожка, Николаевска, Киевска и други области, както и от Автономна република Крим. Председателят на ДАБЧ е провел работна среща с президента на Асоциацията на българите в Украйна г-н Антон Киссе. На нея са обсъдени текущи въпроси, засягащи състоянието и развитието на дружествата в този регион. Г-н Киссе е изказал благодарност на Председателя на ДАБЧ за тясното сътрудничество с Асоциацията на българите в Украйна за грижите и подкрепата, оказвани от агенцията за национално-културното движение на най-многобройната българска общност в чужбина.

Празникът по случай Деня на Бесарабските Българи в района се е състоял в Културния дом на гр. Арциз. Започнал е с откриване на изложба на приложно изкуство „Бесарабски мотиви”. Продължил с голям празничен галаконцерт български фолклор. В него са взели участие танцови състави и изпълнители от Болградски, Измаилски, Арцизки, Саратски, Тарутински район, Одеска област.

тържество

На тържеството са присъствали Извънредният и Пълномощен Посланик на Република България в Украйна г-н Димитър Владимиров, Генералният консул на Република България в гр. Одеса г-н Стоян Горчивкин, зам.председателят на Съюза на Тракийските Дружества г-н Милен Люцканов, началникът на управлението по въпросите на туризма и културата на Одеската областна държавна администрация г-н Владислав Станков, председателят на Арцизкия районен съвет г-н Иван Бузиян, кметът на гр. Арциз г-н Юрий Михайлов, председателят на Тарутинския районен съвет г-н Виктор Матчин, председателят на Болградския районен съвет г-жа Мария Гайдаржи, архиерейският наместник на Арцизкия окръг отец Генадий, председатели и членове на местни дружества на сънародниците, както и представители на дружества на българите от съседна Молдова. В своето приветствено слово към събралите се председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов е поздравил присъстващите гости с Деня на бесарабските българи, като е дал висока оценка за работата на АБУ. В края на празничния концерт президентът на АБУ г-н Киссе е наградил участниците и изпълнителите с почетни грамоти на Асоциацията на българите в Украйна.

общообразователното училище №16 в гр. Измаил

На 30 октомври председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов е посетил общообразователното училище №16 в гр. Измаил. Там провежда своята дейност измаилското отделение на Българския културно-просветен център „Аз Буки Веди” към Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна” (КБУ) – едно от най-големите български неделни училища зад граница.

открит урок

Проведен е открит урок по история на България, посветен на 1 ноември – Деня на народните будители, озаглавен: “Български народни будители преди и сега”. Преподавателите от центъра „Аз Буки Веди” са разказали на децата за зебележителни личности, посветили живота си на възраждането на България. Изтъкната е била ролята на българските учители в чужбина, които преодолявайки немалко трудности, достойно продължават делото на великите български родолюбци. Учениците от „Аз Буки Веди” са изнесли литературно-музикална програма „Българино, знай свой род и език”.

По-късно същия ден се е провела работна среща на Председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов с президента на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна” г-н Юрий Граматик, който го е запознал с дейностите, осъществени от сдружението през 2011 г. в гр. Одеса и Одеска област. Председателят на ДАБЧ е благодарил на КБУ за значителния принос за развитието на образованието и културата сред младежта и подрастващото поколение. Организацията „Конгрес на българите в Украйна” е създала и Българския Младежки Клуб „Актив”, в който участват родолюбиви и амбициозни български младежи от Бесарабия. Като основна насока на дейността на БМК „Актив” е залегнала работата с младите българи в Одеса и Одеска област, с цел развитие, запазване и популяризиране на българското самосъзнание, култура и бит. Организират се младежки срещи и културни мероприятия. Задачата на клуба е да съдейства на талантливите украински българи за изяви и предлага нови възможности за реализация, а също така и способства за установяване на връзка между младите хора от Украйна и България.

1320824231

Важен социален проект на Всеукраинската Обществена Организация „Конгрес на българите в Украйна” е създаданият преди три години Български културно-просветен център „Аз Буки Веди”. Центърът стартира дйността си с неделно училище в гр. Одеса, където се обучават над 250 български деца. Центърът „Аз Буки Веди” работи два дни седмично (събота и неделя) в градовете Одеса, Измаил, Иличовск и Болград. Квалифицирани учители преподават български език и литература, история на България, география на България.

Организацията „Конгресът на българите в Украйна” успешно е представила своя проект на български културно – просветен център „Аз Буки Веди” в приетата с Решение на Министерски съвет на Република България № 146 от 12 март 2009 г. и Министерството на Образованието, Младежта и Науката на Република България в Националната Програма „Роден език и култура зад граница”. С цел подобряване на творческите способности на учениците и личностното им развитие са създадени вокална, художествена и танцова групи. Дейността на центъра е насочена към предлагане на инициативи, които способстват за съхраняването на националния дух и език, култура и самобитност.

1320823863

Пак същия ден в Градския културен дом „Тарас Шевченко” – гр. Измаил се е състоял тържествен концерт по повод Деня на Бесарабските Българи и Деня на Народните Будители, организиран от Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна”.

На 31-и Октомври председателят на ДАБЧ г-н Росен Иванов е пристигнал в гр. Болград и е посетил Областния Център за Българска Култура (ОЦБК-Болград), с директор г-жа Галина Иванова. ОЦБК всяка година организира курсове за кандидат-студенти, желаещи да кандидатстват във висши училища в България. В момента тези курсове се посещават от 16 деца от Болградския район. Във връзка с недостига от специализирана литература, най-вече от речници, г-н Иванов е поел ангажимент агенцията да помогне със закупуване на необходимите пособия.

1320824063

По-късно е била посетена Болградската гимназия „Георги С. Раковски”. Нейният директор г-жа Жанна Суслина е запознала г-н Иванов с дейността на гимназията, с хода на учебния процес и е предложила на гостите от България кратка обиколка на учебния комплекс. Гимназията разполага с изключително богата библиотека с фонд от 48 хиляди книги на български, руски, украински, английски и френски език. Г-жа Суслина сърдечно е благодарила на г-н Иванов за многобройните дарения (книги и учебници), които гимназията е получавала и получава от Държавната Агенция за Българите в Чужбина.

Болградска гимназия

Болградската гимназия има свое знаме, химн, а от 2005 г. и свой ученически парламент. Тази своебразна ученическа „институция” се състои от седем „министерства” с определени функции и конкретни задачи, оглавява се от президент. Те подпомагат ръководството и педагогическия състав на гимназията в тяхната всекидневна работа. Организират участието на учениците в различните форми на училищния живот. Гимназията издава свой училищен вестник на български език „Здравей”, който се списва от самите ученици. Ръководството и учениците представиха на Председателя на ДАБЧ своята кратка „визитна картичка” – литературно-музикална програма за историята и живота на гимназията, за успехи и постижения, за нейното място в историята и строителството на младата българска държава.

По материала на Валерий Радолов,
гл.експерт Дирекция „Български общности и информационна дейност”

Източник
Държавна Агенция за Българите в Чужбина

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button