Западни Покрайнини

Пари от ЕС за малкия бизнес в Западните Покрайнини

Малкият и среден бизнес в граничните области на България и Сърбия ще бъдат подпомагани от фонд на ЕС за малки проекти.

Микро, малкия и средня бизнес в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Конретната сума ще се определи с одобряване на бюджета на програмата от ЕК. Помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти. Проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури. Очаква се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона. Също и да подкрепи създаването и запазването на работни места.

Решението бе одобрено в рамките на заседание на съвместна работна група по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027 г. Онлайн срещата беше председателствана от заместник-министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството г-жа Деница Николова и г-н Михаило Дашич. Той е помощник министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.

На заседанието бяха одобрени логическата рамка за изпълнение на програмата, която включва още две стратегически направления. Най-голям ресурс в размер на 55% от нейния бюджет ще бъде заделен за инструмента за интегрирано териториално развитие в трансграничния район в съответствие със стратегическите цели на Териториалния дневен ред на ЕС 2030. Той ще даде възможност за интегрирани междусекторни проекти. Те имат за цел да стимулират икономическото развитие в региона и да насърчават партньорствата между властите, гражданското общество и бизнеса за намиране на решения за местните нужди.

Уверена съм, че с тези решения ще подпомогнем повишаването на стандарта на живот на хората в района и ще стимулираме социално-икономическото развитие на трансграничния регион през новия програмен период.

зам.-министър Деница Николова

Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. се до сега се изпълнява успешно. До сега е договорен 100% от бюджета от  68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени около 40 млн. лв. (или почти 60%) от него.

Въпреки трудностите, свързани с пандемията COVID, програмата доказа, че е надежден партньор и осигури непрекъснат процес по разплащания към бенефициенти. Можем да се гордеем с постигнатите значителни резултати.  Уверена съм, че тези положителни резултати и многобройните успешни истории ни дават увереността да продължим усилията си през новия програмен период.

зам.-министър Деница Николова

Източник
Министерство на Регионалното Развитие

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button