Свят

Подадени са 37606 заявления за гласуване в чужбина

В българските дипломатически и консулски представителства са подадени 37606 заявления от български граждани за гласуване в 57 държави по света. Най-голям брой те са в Турция –23 601, Испания – 2 799 и САЩ – 2 434.

Според решение 41 на ЦИК от 29.07.2011 г. българските граждани можеха да заявят желанието си да гласуват в чужбина не по-късно от 27 септември 2011, в писмена форма чрез заявление по образец, лично или по електронна форма в pdf формат.

Представителствата на България в чужбина поискаха по-рано съгласието на 78 държави за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на тяхна територия. Според законодателните особености, част от държавите разрешават провеждането на избори само в дипломатическите и консулските представителства (Албания, Германия, Белгия, Босна и Херцеговина, Виетнам, Гърция, Етиопия, Естония, Индия, Индонезия Китай и Украйна), други издават разрешения за всяко отделно искане (Литва, Сърбия, Турция, Хърватия, Швейцария), а трета група не поставят подобни ограничения.

Поради по-големия брой подадени заявления в Монреал, Канада, допълнително се иска разрешение за провеждане на избори там. Продължават усилията за получаване на разрешение за гласуване извън дипломатическите и консулски представителства и в Сърбия.

На базата на тези заявления Централната избирателна комисия ще вземе решение за мястото и броя на секционните избирателни комисии, които ще бъдат образувани за избори на президент и вицепрезидент на България.


На вниманието на българските граждани в чужбина

Съгласно Решение № 41-ПВР/29.07.2011 на ЦИК относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват, не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден).

В населените места, където няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011 г. (25 дни преди изборния ден).

Всеки ръководител на дипломатическо и консулско представителство не по-късно от 29.09.2011 г. (23 дни преди изборния ден) предоставя на Централната избирателна комисия чрез Министерството на външните работи информация за постъпилите заявления по т. 6 и 7. Информацията се изпраща на специално определения електронен адрес на комисията: mfa@cik.bg.

Централната избирателна комисия не по-късно от 01.10.2011 г. (21 дни преди изборния ден) определя с решение населените места, в които ще се образуват избирателни секции.

В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулски представителства образуват избирателни секции в тези населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси, за които уведомяват ЦИК незабавно.

Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват по т. 6 или 7, е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място.
Когато в населените места по т. 6 и 7 са подадени повече от хиляда заявления, ръководителят на дипломатическото и консулско представителство образува повече от една секция и съобразява адресите им с местопребиваването на подалите заявления избиратели.

Български гражданин, навършил 18-годишна възраст към изборния ден включително, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода, който желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).

Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявлението се подава лично от избирателя до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или се изпраща чрез писмо. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на е-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в pdf -формат.

Невключени в избирателните списъци български граждани с избирателни права, явили се да гласуват в изборния ден, се вписват от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец (Приложение № 17 от изборните книжа за избиране на президент и вицепрезидент на републиката).

Министърът на външните работи публикува на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за гласуване извън страната не по-късно от 16.08.2011 г. (67 дни преди изборния ден).

Допълнителна информация бихте могли да намерите на Интернет страницата на Централната избирателна комисия www.cik.bg.


Още информация и отговори на често задавани въпроси можете да намерите тук.

Източник
Министерство на Външните Работи

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button